NL | EN

Laatste nieuws


Transparantieregister Zorg publiceert gegevens 2014

14-04-2015

De Stichting Transparantieregister Zorg heeft de financiële gegevens van zorgaanbieders met farmaceutische bedrijven over het jaar 2014 bekend gemaakt via www.transparantieregister.nl. De gerapporteerde financiële relaties tussen zorgverleners en farmaceutische bedrijven in 2014 van totaal 38 miljoen euro zijn iets hoger dan de vorige jaren toen het nog om 33 miljoen ging. Dat komt hoofdzakelijk door een toename in het aantal relaties tussen zorginstellingen en bedrijven.
 
Uniek in de wereld
Het Transparantieregister Zorg is een initiatief van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en ging in april 2013 van start. Het register maakt voor iedereen zichtbaar en controleerbaar welke bedragen zorgaanbieders hebben gekregen voor hun dienstverlening voor farmaceutische bedrijven. Het register is uniek in de wereld; nog nergens wordt de informatie op centrale wijze door de betrokken partijen voor het publiek inzichtelijk gemaakt.
 
Transparantieregister Zorg biedt inzicht in financiële relaties
In het Transparantieregister Zorg kan per zorgverlener worden bekeken welke dienstverlening zij het afgelopen jaar hebben verricht, voor welke bedrijven zij dat deden en welke vergoeding daar tegenover stond. Het betreft bijna 7800 relaties waarbij artsen, apothekers, ziekenhuizen en andere zorginstellingen diensten verrichten in opdracht van farmaceutische bedrijven of waarbij nascholingen van artsen of zorgprojecten worden gesponsord. Voorbeelden van diensten zijn advisering, deelname aan adviesraden, optreden als spreker, schrijven van een wetenschappelijk artikel of het verrichten van medisch onderzoek. Bij samenwerking met bedrijven kan worden gedacht aan het sponsoren van medische congressen of onderzoeksprojecten van ziekenhuizen. De totale gerapporteerde waarde van deze samenwerkingen bedraagt ruim € 38 miljoen (15% meer dan in 2013), waarvan 90% ten goede komt aan ziekenhuizen en andere organisaties waaraan artsen zijn verbonden. De gemiddelde waarde van de samenwerking tussen artsen en farmaceutische bedrijven bedroeg in 2014 circa € 2.600, met instellingen circa € 28.000, een stijging van ruim 10% ten opzichte van 2013.
 
Openheid over samenwerkingsverbanden
Medici, apothekers, ziekenhuizen en andere zorginstellingen werken samen met farmaceutische bedrijven in het belang van de verbetering van de zorg en behandelmethoden. Aan deze samenwerkingen zijn in bepaalde gevallen financiële vergoedingen verbonden. Om volstrekt duidelijk te zijn over de doelstelling van de samenwerkingen, biedt het Transparantieregister Zorg openheid over de aard en omvang daarvan. Ruim 11.000 unieke bezoekers raadpleegden het afgelopen jaar het register.  Een Raad van Toezicht van alle betrokken organisaties (artsen, apothekers, ziekenhuizen, verpleegkundigen, industrie) houdt toezicht op het Transparantieregister en stelt zo nodig verbeteringen voor. De CGR is verantwoordelijk voor de regels volgens welke meldingen aan het Transparantieregister worden gedaan.
 
Register breidt uit naar andere sectoren
Sinds 2014 zijn ook de samenwerkingen tussen dierenartsen en veterinair-farmaceutische bedrijven in het register opgenomen. Hun onderlinge relaties vormen qua waarde nog geen 1% van het geheel. Vanaf volgend jaar wordt het register uitgebreid met de relaties tussen farmaceutische bedrijven en patiëntenorganisaties. Verder zal ook de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddel zich bij het Transparantieregister aansluiten voor relaties tussen artsen en leveranciers van medische hulpmiddelen op het gebied van cardiologie en orthopedie (zoals ICD’s, pacemakers, stents, heup- en knieprothesen).
 
Klik hier om het Register te raadplegen.
 
Klik hier voor de notitie Kengetallen register 2014.