NL | EN

Laatste nieuws


Melden financiële relaties 2015

11-01-2016
Vanaf maandag 4 januari 2016 is het mogelijk de financiële relaties die in 2015 ten uitvoer zijn gelegd en in totaal de grens van € 500 overstijgen, te melden bij het Transparantieregister Zorg. De afspraak is dat de melding van financiële relaties aan het transparantieregister in beginsel wordt verzorgd door de ondernemingen. Daarvoor zullen bepaalde kosten in rekening worden gebracht (€ 10 per relatie). Is een zorgverlener een financiële relatie aangegaan met een in het buitenland gevestigde farmaceutische onderneming, dan ligt de meldingsplicht bij de zorgverlener. Nieuw is dat in 2015 ook de financiële relaties tussen zorgprofessionals en de medische hulpmiddelen industrie aan het register worden toegevoegd.

Tot vrijdag 19 februari 2016 kunnen de financiële relaties over het jaar 2015 worden aangeboden. Voor meer informatie over de wijze hoe gegevens kunnen worden aangeboden, kunt u terecht op de website.

Tot eind maart 2016 hebben de zorgverleners en -instellingen de mogelijkheid de gegevens te controleren. In de maand april 2016 zullen de gegevens worden geopenbaard.

Heeft u vragen over het Transparantieregister Zorg, dan u kunt u contact opnemen via de contactpagina.  Heeft u vragen over welke financiële relaties dienen te worden gemeld, neem dan contact op via contactpagina van de CGR (Farma) of met de GMH (Medische hulpmiddelen).