NL | EN

Laatste nieuws


Transparantieregister Zorg 2015

25-04-2016
Farmaceutische bedrijven hebben in 2015 meer gegevens gemeld over samenwerkingen met zorgverleners aan het Transparantieregister Zorg. Het register is verder uitgebreid met financiële relaties die de bedrijven hebben met patiëntenorganisaties, alsook met de betaalde samenwerkingen die leveranciers van implantaten in de cardiologie en orthopedie hebben met zorgverleners. De waarde van alle financiële relaties samen is in 2015 ruim € 51 miljoen.
 
Transparantieregister Zorg uniek in de wereld
In het Transparantieregister Zorg kan per zorgverlener worden bekeken welke samenwerking in de uitwisseling van kennis en kunde er het afgelopen jaar was met welke bedrijven en voor welk bedrag. Deze vormen van betaalde samenwerking zijn gereguleerd en gebaseerd op wederkerigheid: betalingen die leiden tot oneigenlijke beïnvloeding van zorgverleners mogen niet worden gegeven èn niet worden aangenomen. De koepelorganisaties van zorgverleners en leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen hebben het Transparantieregister Zorg opgezet om inzicht te geven in deze relaties. Het register is daarmee uniek in de wereld.
 
Transparantieregister Zorg geeft meer inzicht
Het ging in 2015 om 14.000 relaties waarbij artsen, apothekers, verpleegkundigen, ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen samenwerken met leveranciers van geneesmiddelen. Voorbeelden van samenwerking zijn adviesdiensten door artsen, het optreden als spreker, het schrijven van een wetenschappelijk artikel voor een bedrijf of bijdragen van farmaceutische bedrijven aan nascholingsactiviteiten of medische congressen of projecten van ziekenhuizen. In 2015 hebben farmaceutische bedrijven ook informatie gemeld over de samenwerking met patiëntenorganisaties en over betaalde onkostenvergoedingen bij dienstverlening en nascholing aan zorgverleners. Verder is een pilot gestart waarin leveranciers van implantaten voor de cardiologie en orthopedie hun financiële relaties met artsen aan het Transparantieregister Zorg hebben gemeld. Door deze uitbreiding is het inzicht in betaalde samenwerking tussen zorgverleners en het bedrijfsleven nog vollediger.
 
Openheid over samenwerking
De Stichting Transparantieregister Zorg publiceert jaarlijks de cijfers over het afgelopen jaar op www.transparantieregister.nl. Om volstrekt duidelijk te zijn over de doelstelling van de samenwerkingen, biedt het Transparantieregister Zorg openheid over de aard en omvang daarvan. Het zijn samenwerkingen die nodig zijn voor een uitwisseling van kennis en kunde en leiden tot een betere zorgverlening. Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en de Code voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP) stellen de normen voor deze samenwerkingen en zien toe op de naleving daarvan, waaronder de melding aan het Transparantieregister Zorg. Ruim 14.000 unieke bezoekers raadpleegden het afgelopen jaar het register. Ten opzichte van 2014 zijn de zoekmogelijkheden uitgebreid en verbeterd.

Klik hier om het Register te raadplegen.

Klik hier voor de notitie Kengetallen register 2015.