NL | EN

Laatste nieuws


Controle financiële relaties

15-03-2017
Eind april 2017 maakt Transparantieregister Zorg, zoals elk jaar, bekend welke financiële relaties er zijn tussen farmaceutische bedrijven, medische hulpmiddelenbedrijven en zorgaanbieders. Deze relaties staan in het Transparantieregister Zorg om het publiek inzicht te verschaffen in de financiële relaties die er zijn tussen zorgaanbieders en bedrijven. Meldingen aan het Transparantieregister gebeuren in overeenstemming met de regels van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame(CGR, de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en de Commissie Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP)
Zorgverleners en zorginstellingen hebben tot vrijdag 7 april 2017 om hier de juistheid van de financiële relatie(s) in Transparantieregister Zorg te controleren. Wanneer de zorgverlener en/of -instelling van mening is dat de financiële relatie onjuist is, dan hebben zij de mogelijkheid om de relatie af te keuren.
 
Als u vragen heeft over het Transparantieregister Zorg, dan kunt u die via de volgende link stellen. Heeft u vragen over de gedragsregels die ten grondslag liggen aan het Transparantieregister Zorg, neemt u dan via de website van de CGR, CAVP en GMH contact met hen op.