NL | EN

Laatste nieuws


Melden financiële relaties 2016

08-11-2016
Vanaf maandag 9 januari 2017 is het mogelijk de financiële relaties die in 2016 ten uitvoer zijn gelegd te melden bij het Transparantieregister Zorg. De afspraak is dat de melding van financiële relaties aan het transparantieregister in beginsel wordt verzorgd door de ondernemingen. Daarvoor zullen bepaalde kosten in rekening worden gebracht (€ 10 per relatie). Is een zorgverlener een financiële relatie aangegaan met een in het buitenland gevestigde farmaceutische onderneming, dan ligt de meldingsplicht bij de zorgverlener.

Tot vrijdag 24 februari 2017 kunnen de financiële relaties over het jaar 2016 worden aangeboden. Voor meer informatie over de wijze hoe gegevens kunnen worden aangeboden, kunt u terecht op de website.

Tot eind maart 2017 hebben de zorgverleners en -instellingen de mogelijkheid de gegevens te controleren. In de maand april 2017 zullen de gegevens worden geopenbaard.

Heeft u vragen over het Transparantieregister Zorg, dan u kunt u contact opnemen via de contactpagina.  Heeft u vragen over welke financiële relaties dienen te worden gemeld, neem dan contact op via contactpagina van de CGR (Farma) of met de GMH (Medische hulpmiddelen).