NL | EN

Laatste nieuws


Initiatief wetsvoorstel Transparantieregister Zorg

30-04-2019
Op 30 april 2019 is het initiatief wetsvoorstel Transparantieregister Zorg ter consultatie voorgelegd. Met het wetsvoorstel wordt de verplichting voor leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen om financiële relaties met zorgprofessionals en patiëntenorganisaties te melden aan het Transparantieregister Zorg, wettelijk verankerd.
Het initiatief wetsvoorstel loopt vooruit op de evaluatie van het Transparantieregister Zorg dat op dit moment door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik wordt uitgevoerd. De resultaten van deze evaluatie worden het eind van deze zomer verwacht.
De Stichting Transparantieregister Zorg zal het initiatief wetsvoorstel bestuderen en betrekken bij de uitkomsten van de evaluatie.