NL | EN

Laatste nieuws


Transparantieregister Zorg 2017

17-07-2018

Transparantieregister Zorg steeds vollediger
Het Transparantieregister Zorg publiceert vandaag de jaarcijfers over financiële samenwerkingsrelaties rond geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De cijfers laten een stijging zien van het aantal bedrijven en de totale waarde van de relaties. Dit komt vooral doordat sinds 2017 alle leveranciers van medische hulpmiddelen samenwerkingen met medisch specialisten en instellingen rapporteren.

Kennisinbreng
In het openbare Transparantieregister Zorg is te zien welke betalingen zorgverleners en zorginstellingen krijgen van leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen. Artsen en andere zorgverleners krijgen namelijk een vergoeding voor hun kennisinbreng bij bijvoorbeeld congressen en nascholing. Zodra een bedrijf in een jaar meer dan € 500 aan een zorgverlener of zorginstelling betaalt, moet het bedrijf dit melden bij het Transparantieregister Zorg

Cijfers
Uit de cijfers van 2017 blijkt dat de omvang van financiële relaties met individuele zorgverleners vrij stabiel is: gemiddeld circa € 2.200 per jaar. Bij zorginstellingen is wel een stijging te zien van het gemiddeld ontvangen bedrag: van ruim € 44.000 in 2016 naar ruim € 50.000 vorig jaar. Die groei is vooral te zien bij academische ziekenhuizen, en is een rechtstreeks gevolg van deelname sinds 2017 van álle leveranciers van medische hulpmiddelen. De totale waarde van de gemelde relaties steeg ten opzichte van 2016 met 26 procent naar € 71,5 miljoen.

Reikwijdte
Het Transparantieregister Zorg is een vorm van zelfregulering en bestaat sinds 2012. Het doel van het register is helderheid te geven over financiële banden tussen leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en de zorg. De reikwijdte neemt stapsgewijs toe. Over 2012 meldden vijftig geneesmiddelenbedrijven hun relaties met zorgverleners en zorginstellingen, met een totale waarde van € 30 miljoen. In 2013 werd het register uitgebreid met de diergeneesmiddelensector, in 2015 volgden een aantal deelsectoren uit de medische hulpmiddelensector en kwamen de relaties met patiëntenorganisaties er bij. Sinds 2017 gelden de regels voor alle leveranciers van medische hulpmiddelen en wordt het Transparantieregister Zorg onderschreven door 20 koepelorganisaties in de zorg.

Belang patiënt
Patiënten zijn erbij gebaat dat zorgverleners, universiteiten, ziekenhuizen en patiëntenorganisaties samenwerken met geneesmiddelenbedrijven en leveranciers van medische hulpmiddelen. Die samenwerkingen zijn essentieel voor medische vooruitgang en voor een betere zorgverlening aan patiënten. De wet en zelfregulering zorgen ervoor dat de samenwerkingen verantwoord plaatsvinden, waarbij het patiëntbelang en integer handelen voorop staan. Transparantie over deze samenwerkingen draagt hier verder aan bij.

Klik hier om het Register te raadplegen.

Klik hier voor de notitie Kengetallen register 2017.

Klik hier voor de CGR nieuwsbrief.