NL | EN

Laatste nieuws


Het Transparantieregister Zorg in 2019

28-07-2020
Het Transparantieregister Zorg in 2019

De financiële relaties in de zorgsector over 2019 staan sinds vandaag op de volledig vernieuwde website van Transparantieregister Zorg. De relaties tussen leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties laten ten opzichte van 2018 weer een lichte stijging zien. Het aantal bedrijven dat zijn relaties meldt bij het register steeg met 8% procent naar 168.


Wat laat het Transparantieregister Zorg zien? 
In het openbare Transparantieregister Zorg is te zien welke betalingen zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties ontvangen van leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vergoedingen van leveranciers aan artsen voor kennisinbreng bij specifieke zorgvragen, zorgprojecten of wetenschappelijke congressen. Zodra een bedrijf in een jaar meer dan € 500 aan een zorgverlener of zorginstelling betaalt, moet het bedrijf dit melden bij het Transparantieregister Zorg. Deze meldplicht draagt bij aan een verantwoorde, integere relatie tussen bedrijven en zorgverleners. 

Cijfers van 2019 
Het register focust op relaties in de zorgsector met leveranciers van geneesmiddelen (bijna 80% van de totale waarde), medische hulpmiddelen (20%) en diergeneesmiddelen (0.5%). In totaal meldden de deelnemende bedrijven in 2019 voor € 82 miljoen aan financiële relaties, een stijging van 2%. 

Het aantal relaties met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties dat in het register is opgenomen, bleef met circa 16.000 stabiel. Het gemiddelde bedrag dat een zorginstelling in totaal van de meldende bedrijven kreeg, steeg vorig jaar met 3% naar € 59.000. Het gemiddelde bedrag dat een individuele zorgprofessional ontving, daalde van € 2.440 (2018) naar €2.247. Bij individuele zorgverleners gaat het vooral om dienstverlening, zoals het optreden als spreker, deelname aan een adviesraad of algemene consultancy (honorarium en onkosten). Bij zorginstellingen zijn de betalingen met name voor het ontwikkelen van nascholingsprogramma’s en zorgprojecten, zoals de opzet van een register om een behandeling te evalueren, of voor de aanschaf van een medisch hulpmiddel. 

Uit de rapportages van de CGR (stichting Code Geneesmiddelenreclame) en GMH (stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen) van vijftien relaties uit het Transparantieregister Zorg blijkt dat de regels goed worden nageleefd.

Waarom zijn relaties tussen zorgverleners en bedrijven onmisbaar? 
Zorg en patiënt zijn gebaat bij samenwerking van zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties met geneesmiddelenbedrijven en leveranciers van medische hulpmiddelen. Die  samenwerking zorgt voor medische vooruitgang en betere zorgverlening aan patiënten. Er gelden strenge regels voor deze samenwerking om te garanderen dat deze verantwoord en transparant plaatsvindt, waarbij patiëntbelang en integer handelen voorop staat. 

Positieve evaluatie, nieuwe website 
In de evaluatie door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van toenmalig minister Bruins (Medische Zorg), is het Transparantieregister Zorg positief beoordeeld. Het register functioneert volgens het IVM op hoofdlijnen goed en is doeltreffend. De gegevens in het register zijn volledig en juist volgens de normen van de CGR. De transparantie kan volgens het IVM nog wel worden vergroot door meer gegevens dan volgens de huidige normen van de CGR te melden. Het IVM stelt verder dat de website toegankelijker en gebruiksvriendelijker kan en doet daartoe een zevental aanbevelingen. Met deze aanbevelingen is het Transparantieregister Zorg aan de slag gegaan. Het resultaat is een nieuwe website met een goed zoeksysteem, waarin het algemene publiek gemakkelijker de relaties van zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties kan opzoeken. 

Over het Transparantieregister Zorg, de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR)
Het Transparantieregister Zorg vermeldt sinds 2013 samenwerkingsrelaties tussen zorgverleners en de geneesmiddelenbedrijven. In 2016 werden hier als pilot financiële relaties van leveranciers van implantaten voor cardiologie en orthopedie aan toegevoegd. In 2018 is dit uitgebreid naar vermelding van financiële samenwerkingsrelaties tussen leveranciers van alle medische hulpmiddelen, medisch specialisten en zorginstellingen. 

De koepelorganisaties van zorgverleners en leveranciers van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en diergeneesmiddelen hebben het Transparantieregister Zorg opgezet. Het register is uniek in de wereld. Het Transparantieregister Zorg is een initiatief van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), in 1998 opgericht door acht partijen uit het veld. Een Raad van Toezicht van alle betrokken organisaties houdt toezicht op het Transparantieregister Zorg en stelt zo nodig verbeteringen voor. Meldingen aan het Transparantieregister Zorg gebeuren in overeenstemming met de door de Stichting GMH en Stichting CGR opgestelde regels. Sinds 1 januari 2014 zijn zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers van medische hulpmiddelen gebonden aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), ondergebracht bij de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Klik hier om het Register te raadplegen.

Klik hier voor de kengetallen van 2019.

Klik hier voor nieuwsbericht CGR

Klik hier voor nieuwsbericht GMH