Nieuwsberichten

Transparantieregister Zorg 2018
29 juli 2019
Het Transparantieregister Zorg publiceert vandaag de jaarcijfers over financiële relaties van leveranciers met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Het aantal meldende bedrijven steeg in 2018 naar 152, een toename van 20%.
Reactie op consultatie initiatiefwetsvoorstel Transparantieregister Zorg
12 juni 2019
De Stichting Transparantieregister Zorg heeft deze reactie ingediend op het initiatiefwetsvoorstel Wet Transparantieregister Zorg.
Initiatief wetsvoorstel Transparantieregister Zorg
30 april 2019
Op 30 april 2019 is het initiatief wetsvoorstel Transparantieregister Zorg ter consultatie voorgelegd. Met het wetsvoorstel wordt de verplichting voor leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen om financiële relaties met zorgprofessionals en patiëntenorganisaties te melden aan het Transparantieregister Zorg, wettelijk verankerd.
Het initiatief wetsvoorstel loopt vooruit op de evaluatie van het Transparantieregister Zorg dat op dit moment door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik wordt uitgevoerd. De resultaten van deze evaluatie worden het eind van deze zomer verwacht.
De Stichting Transparantieregister Zorg zal het initiatief wetsvoorstel bestuderen en betrekken bij de uitkomsten van de evaluatie.
 
Transparantieregister Zorg 2017
17 juli 2018
Het Transparantieregister Zorg publiceert vandaag de jaarcijfers over financiële samenwerkingsrelaties rond geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De cijfers laten een stijging zien van het aantal bedrijven en de totale waarde van de relaties. Dit komt vooral doordat sinds 2017 alle leveranciers van medische hulpmiddelen samenwerkingen met medisch specialisten en instellingen rapporteren.
Inspectierapport Transparantieregister Zorg
22 december 2017
Vandaag heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het lang verwachte onderzoeksrapport gepubliceerd naar de top vijf van artsen met de hoogst gerapporteerde waarde aan relaties met farmaceutische bedrijven in het Transparantieregister Zorg over het jaar 2015.
Transparantieregister Zorg 2016
11 mei 2017
Ook in het vijfde jaar dat het Transparantieregister Zorg financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties en patiëntenorganisaties met bedrijven publiceert, is de transparantie toegenomen.
Controle financiële relaties
1 maart 2017
Zorgverleners en zorginstellingen hebben tot vrijdag 7 april 2017 de mogelijkheid om de juistheid van de financiële relatie(s) in Transparantieregister Zorg te controleren.  
Melden financiële relaties 2016
8 november 2016
Vanaf maandag 9 januari 2017 is het mogelijk de financiële relaties die in 2016 ten uitvoer zijn gelegd te melden bij het Transparantieregister Zorg.
Transparantieregister Zorg 2015
25 april 2016
Farmaceutische bedrijven hebben in 2015 meer gegevens gemeld over samenwerkingen met zorgverleners aan het Transparantieregister Zorg. Het register is verder uitgebreid.
Controleren financiële relaties 2015
2 maart 2016
Stichting Transparantieregister Zorg heeft vandaag een alert gestuurd naar de zorgprofessionals / zorgorganisaties om de aangemelde financiële relaties over jaar 2015 te controleren.
Melden financiële relaties 2015
4 januari 2016
Vanaf maandag 4 januari 2016 is het mogelijk de financiële relaties die in 2015 ten uitvoer zijn gelegd en in totaal de grens van € 500 overstijgen, te melden bij het Transparantieregister Zorg.
Transparantieregister Zorg – een goed begin
2 mei 2015
Reactie op radioprogramma Argos.
Transparantieregister Zorg publiceert gegevens 2014
14 april 2015
Op 14 april 2015 heeft de Stichting Transparantieregister Zorg de financiële gegevens van zorgaanbieders met farmaceutische bedrijven over het jaar 2014 op haar website gepubliceerd.
Tranparantieregister Zorg publiceert gegevens 2013
4 april 2014
Op 4 april 2014 heeft de Stichting Transparantieregister Zorg de financiële gegevens van zorgaanbieders met farmaceutische bedrijven over het jaar 2013 op haar website gepubliceerd.
Transparantieregister Zorg van start
26 april 2013
Lancering Transparantieregister Zorg op 25 april 2013
22 maart 2013
Wijziging van het Registratiebesluit BIG
7 maart 2013
Transparantieregister Zorg van start
4 januari 2013
Per 1 januari 2013 is het Transparantieregister zorg actief.