Raadpleeg het Transparantieregister


Al sinds jaar en dag werken bedrijven en onderzoekers samen met zorgverleners en zorginstellingen. Die samenwerking leidt tot nieuwe en betere geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, diergeneesmiddelen en behandelmethoden waar iedereen baat bij heeft.  Aan dit soort samenwerkingsverbanden zijn soms geldstromen verbonden. Het Transparantieregister Zorg maakt inzichtelijk welke vorm van samenwerking een zorgverlener of -instelling met bedrijven heeft en welke waarde dit vertegenwoordigt.

Wat vindt u in het register?
In dit register vindt u de financiële relaties die een zorgverlener of -instelling heeft met een minimale waarde van € 500 in een bepaald jaar. In 2014 waren dat 1700 individuele artsen; een kleine 3% van de in Nederland geregistreerde artsen. De artsen met financiële relaties zijn voornamelijk medisch specialisten. Indien u uw huisarts in het register zoekt, is de kans dan ook groot dat u geen zoekresultaat krijgt. De financiële relaties die u het register kunt vinden, betreffen overeenkomsten met betrekking tot dienstverlening, sponsoring of gastvrijheid. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van wat wel en niet is geregistreerd. Het register geeft informatie over de aard van de financiële relatie en de waarde (of intensiteit) die deze relatie vertegenwoordigt. Het register vertelt niet wie de begunstigde is van het gerapporteerde geldbedrag. In veel gevallen is het bedrag dat voor de dienstverlening van een zorgverlener staat vermeld, feitelijk betaald aan de zorginstelling waar de zorgverlener werkzaam is.  

Hoe werkt het?
U kunt zoeken op de naam of het BIG-nummer (www.bigregister.nl) van een arts of andere zorgverlener of UDN-nummer (Uniek Dierenartsen Nummer; www.knmvd.nl), of de naam of het KvK-nummer van een zorginstelling in combinatie met de vestigingsplaats. In de maand juli worden de gegevens over het voorafgaande jaar geopenbaard. Na een vermelding van drie jaar worden de gegevens uit het register verwijderd.   

Klik hier om het register te raadplegen.

Klik hier voor de lijst van bedrijven die in 2018 financiële relaties hebben gemeld.

 
Wat wel en niet geregistreerd Klik hier voor meer informatie wat wel en niet wordt geregistreerd in Transparantieregister Zorg