Voor bedrijven

De volgende koepelorganisaties van de medische industrie doen mee aan het Transparantieregister Zorg:  
Kijk voor meer informatie over het hoe en waarom van de transparantieregeling op de website van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) of van de Commissie Aanprijzing Veterinaire Producten (CAVP) of van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).

De gedragsregels bepalen dat openbaarmaking jaarlijks achteraf zal plaatsvinden. De melding van financiële relaties aan het transparantieregister wordt in beginsel verzorgd door de ondernemingen. Daarvoor zullen bepaalde kosten in rekening worden gebracht (€ 7 per relatie vóór 1 juni; Iedere wijziging na deze datum € 14,- per relatie). Is een zorgverlener een financiële relatie aangegaan met een in het buitenland gevestigde onderneming, dan ligt de meldingsplicht bij de zorgverlener.

Financiële relaties die in 2019 zijn aangegaan kunnen vanaf 24 januari 2020 t/m 31 mei 2020 worden gemeld aan het transparantieregister. Tot eind juni 2020 hebben de zorgverleners en -instellingen de mogelijkheid de gegevens te controleren en eventueel bezwaar te maken bij een foutieve invoer. Halverwege juli 2020 zullen de gegevens worden geopenbaard.

De financiële relaties kunnen op drie manieren worden aangeboden: 
  1. Handmatige invoer via de portal;
  2. Eenmalige upload Excel Template* in CSV formaat (gescheiden door lijstscheidingstekens) via de portal;
  3. Koppeling met webservice XML.
Stichting Transparantieregister vraagt de volgende gegevens over de financiële relatie aan te leveren:
  1. Identificatienummer bedrijf (uitgegeven door Transparantieregister Zorg);
  2. Identificatienummer (BIG / UDN / KvK-nummer) ontvanger;
  3. E-mailadres ontvanger (voor attendering ontvanger); 
  4. Nummer overeenkomsttype (zie uitleg overeenkomsttype);
  5. Bedrag (in hele euro's; zonder punten en komma's).
Zorgverleners en -instellingen kunnen via de portal bezwaar maken tegen foutieve invoeren. Bedrijven krijgen via de portal hiervan een melding en in overleg met de betreffende zorgverlener - instelling worden eventuele onjuistheden gecorrigeerd. De correcties worden door het bedrijf handmatig (geen Excel) in de portal doorgevoerd.  

Per bedrijf wordt slechts aan één contactpersoon de inloggegevens beschikbaar gesteld. Het heeft de voorkeur dat financiële relaties die door buitenlandse vestigingen worden aangegaan door de Nederlandse vestiging worden gemeld. Dit kan via het account van de Nederlandse vestiging. Indien dit problemen geeft is het advies contact op te nemen via de contactpagina. Heeft uw bedrijf nog geen inloggegevens van de portal, klik hier voor het aanmeldformulier. 

De volgende presentatie wordt gebruikt om medewerkers van bedrijven te trainen hoe zij de financiele relaties bij het Transparantieregister Zorg kunnen aanleveren. 

* De Excel Template FARMA  / Excel Template GMH / Excel Template Diergeneesmiddelen kan maar éénmalig worden geüpload in de portal. De Template wordt beschikbaar gesteld in Excel 97-2003 (xls) formaat. De ingevulde Excel Template dient eerst te worden opgeslagen op de eigen computer in CSV formaat (via opslaan als - gescheiden door lijstscheidingstekens) en daarna te worden geupload in de portal. Een opgeslagen CSV-file mag niet meer worden geopend in Excel (in verband met het wegvallen van de voorloop nul). Er mag niet worden afgeweken van de Template (opmaak; volgorde kolommen; inhoud velden). Na het uploaden worden de gegevens binnen 15 minuten zichtbaar in de portal. Mutaties kunnen alleen handmatig in de portal plaatsvinden.  

 
Inloggen bedrijven Inloggen
Aanvragen account Aanvraagformulier