NL | EN

Informatie voor zorgaanbieders


Waarom ben ik opgenomen in het register?
Uw naam staat in Transparantieregister Zorg. Dit betekent dat u heeft samengewerkt met een leverancier van (dier)geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. U heeft bijvoorbeeld een lezing gegeven. Of het bedrijf heeft een project of onderzoek van uw zorginstelling of patiëntenorganisatie ondersteund. Betaalde de leverancier u, uw zorginstelling of patiëntenorganisatie minimaal € 500 per jaar voor deze samenwerking? Dan moet deze dit melden. Voordat gegevens in het Transparantieregister Zorg worden gepubliceerd, krijgt u daar begin juni een melding van. Controleer vervolgens uiterlijk 30 juni of de gegevens in het register kloppen.

In het filmpje ziet u waarom uw naam eventueel is opgenomen in het Transparantieregister Zorg.
 
Controleer de gegevens in het register
In juli van elk jaar worden de financiële relaties van het voorafgaande jaar gepubliceerd. Heeft u in het voorgaande kalenderjaar met een bedrijf samengewerkt? Dan ontvangt u daar begin juni bericht van. U heeft dan tot 30 juni de tijd om te controleren of de aangeleverde gegevens kloppen. U kunt daarvoor inloggen in de portal met uw DigiD.
 
Misschien ziet u in het register een bedrag bij uw naam staan, dat u niet persoonlijk heeft ontvangen. In dat geval heeft u de feitelijke uitvoering op zich genomen (u heeft bijvoorbeeld een presentatie gegeven), maar gingen de opbrengsten naar de instelling waar u werkt. In het contract tussen u, uw zorginstelling en het bedrijf is afgesproken dat het bedrag in het register bij uw naam staat.

Bent u het niet eens met de aangeleverde gegevens?
Dan kunt u in de maand juni via de portal bezwaar maken. Het bedrijf dat de gegevens heeft aangeleverd krijgt vervolgens een melding via de portal. In overleg met u of uw zorginstelling corrigeren zij eventuele onjuistheden. Worden uw correcties niet doorgevoerd? Neemt u dan contact op met het Transparantieregister Zorg.  

Meer weten over de transparantieregeling?
Meer informatie over het hoe en waarom van de transparantieregeling vindt u op de websites van de:
Code Geneesmiddelenreclame (CGR)
Code Aanprijzing Veterinaire Producten (CAVP) 
Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)