NL | EN

Informatie voor zorgaanbieders


Jaarlijkse melding van financiële afspraken met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
In juli van elk jaar worden de financiële relaties van het voorafgaande jaar gepubliceerd. Heeft u in het voorgaande kalenderjaar met een bedrijf samengewerkt en heeft het bedrijf dit gemeld bij het Transparantieregister Zorg? Dan ontvangt u daar begin juni bericht van. U heeft dan tot 30 juni de tijd om te controleren of de aangeleverde gegevens kloppen. U kunt daarvoor inloggen in de portal met uw DigiD.

Doe het eenvoudig via de portal MijnRGS/MijnTransparantieregister

Klik hier voor belangrijke informatie over wat voor uw situatie geldt en welke stappen u moet zetten. 

Klik hier voor de handleiding (PDF) bij het inloggen in MijnRGS en bij het daadwerkelijk controleren van gegevens danwel zelf afspraken melden. 


Waarom ben ik opgenomen in het register?
Uw naam staat in Transparantieregister Zorg. Dit betekent dat u heeft samengewerkt met een leverancier van (dier)geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. U heeft bijvoorbeeld een lezing gegeven. Of het bedrijf heeft een project of onderzoek van uw zorginstelling of patiëntenorganisatie ondersteund. Betaalde de leverancier u, uw zorginstelling of patiëntenorganisatie minimaal € 500 per jaar voor deze samenwerking? Dan moet deze dit melden. Voordat gegevens in het Transparantieregister Zorg worden gepubliceerd, krijgt u daar begin juni een melding van. Controleer vervolgens uiterlijk 30 juni of de gegevens in het register kloppen.

In het filmpje ziet u waarom uw naam eventueel is opgenomen in het Transparantieregister Zorg.
 
Controleer de gegevens in het register
In juli van elk jaar worden de financiële relaties van het voorafgaande jaar gepubliceerd. Heeft u in het voorgaande kalenderjaar met een bedrijf samengewerkt? Dan ontvangt u daar begin juni bericht van. U heeft dan tot 30 juni de tijd om te controleren of de aangeleverde gegevens kloppen. U kunt daarvoor inloggen in de portal met uw DigiD.

Bent u het niet eens met de aangeleverde gegevens?
Dan kunt u in de maand juni via de portal bezwaar maken. Het bedrijf dat de gegevens heeft aangeleverd krijgt vervolgens een melding via de portal. In overleg met u of uw zorginstelling corrigeren zij eventuele onjuistheden. Worden uw correcties niet doorgevoerd? Neemt u dan contact op met het Transparantieregister Zorg.  

Meer weten over de transparantieregeling?
Meer informatie over het hoe en waarom van de transparantieregeling vindt u op de websites van de:
Code Geneesmiddelenreclame (CGR)
Code Aanprijzing Veterinaire Producten (CAVP) 
Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)