Via deze website kunt u het Transparantieregister Zorg raadplegen. Het Transparantieregister Zorg biedt inzicht in bepaalde financiële relaties tussen zorgverleners, zorginstellingen en bedrijven.

Van een financiële relatie is sprake als een bedrijf betalingen doet aan bijvoorbeeld een zorgverlener of -instelling. Via het Transparantieregister Zorg kunt u deze relaties inzien. Het Transparantieregister Zorg is opgezet door koepelorganisaties van zorgverleners, zorginstellingen en industrie met het doel de consument of patiënt inzicht te geven in de relaties die zijn zorgverlener heeft met bedrijven. Voor privacy statement zie link.

Raadpleeg het register

Via deze link bereikt u de zoekpagina, waarmee u het register kunt doorzoeken op naam of BIG-nummer (www.bigregister.nl) van de zorgverlener of op naam of KvK-nummer van de zorginstelling, in combinatie met de vestigingsplaats.

Voor bedrijven

Via deze link kunt u als bedrijf een melding doen aan het register, of toegang tot het register aanvragen.


Voor zorgverleners en – instellingen

Via deze link kunt u als zorgverlener en -instelling een melding doen aan het register, niet gepubliceerde financiële relaties controleren of toegang tot het register aanvragen.


Nieuwsberichten

Reactie op consultatie initiatiefwetsvoorstel Transparantieregister Zorg
12 juni 2019
De Stichting Transparantieregister Zorg heeft deze reactie ingediend op het initiatiefwetsvoorstel Wet Transparantieregister Zorg.
Initiatief wetsvoorstel Transparantieregister Zorg
30 april 2019
Op 30 april 2019 is het initiatief wetsvoorstel Transparantieregister Zorg ter consultatie voorgelegd. Met het wetsvoorstel wordt de verplichting voor leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen om financiële relaties met zorgprofessionals en patiëntenorganisaties te melden aan het Transparantieregister Zorg, wettelijk verankerd.
Het initiatief wetsvoorstel loopt vooruit op de evaluatie van het Transparantieregister Zorg dat op dit moment door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik wordt uitgevoerd. De resultaten van deze evaluatie worden het eind van deze zomer verwacht.
De Stichting Transparantieregister Zorg zal het initiatief wetsvoorstel bestuderen en betrekken bij de uitkomsten van de evaluatie.
 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de inhoud van het Transparantieregister.