NL | EN

Over het Transparantieregister


Het Transparantieregister Zorg
De Stichting Transparantieregister Zorg beheert een centraal register met gegevens over bepaalde financiële relaties tussen zorgverleners, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en bedrijven. Met deze gegevens krijgt het algemene publiek meer zicht op de financiële relaties van zorgaanbieders met farmaceutische bedrijven, de diergeneesmiddelenindustrie en bedrijven in medische hulpmiddelen. De gegevens blijven drie jaar op de website van het Transparantieregister Zorg staan.


Zorgaanbieders en bedrijven samen
De Stichting is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders en bedrijven. Samen hebben zij afgesproken dat zij deze vormen van samenwerking openbaar maken. De precieze afspraken omtrent samenwerkingen staan in wetten en gedragsregels. Zorgaanbieders en bedrijven hebben in contracten vastgelegd wie de financiële relatie openbaar maakt en hoe dat gebeurt.
 
Financiële relaties in Nederland
In het register staan in principe de financiële banden die bedrijven in Nederland zijn aangegaan. Is er sprake van samenwerking met een bedrijf in het buitenland? Dan rapporteert over het algemeen de Nederlandse vestiging van het bedrijf deze relatie. Ook kan de zorgverlener of zorginstelling die relatie melden aan het register.