NL | EN

Artsen, apothekers, verpleegkundigen, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en dierenartsen werken regelmatig samen met leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische technologie. Dat leidt tot nieuwe en betere (dier)geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en behandelmethoden. En tot beter inzicht in de behoeften van patiënten. Soms ontvangen deze zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties een vergoeding voor hun medewerking. Het Transparantieregister Zorg maakt deze financiële banden inzichtelijk voor het brede publiek.

Nieuwsbericht

TRZ onderzoekt bevindingen van Nieuwsuur en komt met verbeterplan
Het Transparantieregister Zorg (TRZ) komt naar aanleiding van de berichtgeving van Nieuwsuur met een plan om het register te verbeteren. In het register vermelden medische bedrijven hun financiële relaties met zorgprofessionals en zorginstellingen. Het doel van het TRZ is het publiek de mogelijkheid te geven op te zoeken welke samenwerkingen zijn zorgprofessional of zorginstelling hebben met medische bedrijven. 

Het TRZ is in 2012 gebouwd. Sinds 2019 wordt het functioneren van het register jaarlijks in opdracht van het Ministerie van VWS door een onafhankelijk bureau geëvalueerd. De evaluatierapporten concluderen dat het register doeltreffend functioneert, maar ook verbeterpunten kent. TRZ volgt de aanbevelingen steeds op. Zo werkt het TRZ de afgelopen maanden aan een oplossing voor een hardnekkige technische storing die Nieuwsuur ook meldt. 

De bevindingen van Nieuwsuur duiden erop dat de toegankelijkheid van het register en de vindbaarheid van de financiële relaties van zorgprofessionals met medische bedrijven nog verder kunnen worden verbeterd. Daar gaat het TRZ onderzoek naar doen en aan werken.

Lees meer