NL | EN

Artsen, apothekers, verpleegkundigen, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en dierenartsen werken regelmatig samen met leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische technologie. Dat leidt tot nieuwe en betere (dier)geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en behandelmethoden. En tot beter inzicht in de behoeften van patiënten. Soms ontvangen deze zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties een vergoeding voor hun medewerking. Het Transparantieregister Zorg maakt deze financiële banden inzichtelijk voor het brede publiek.