NL | EN

Artsen, apothekers, verpleegkundigen, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en dierenartsen werken regelmatig samen met leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische technologie. Dat leidt tot nieuwe en betere (dier)geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en behandelmethoden. En tot beter inzicht in de behoeften van patiënten. Soms ontvangen deze zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties een vergoeding voor hun medewerking. Het Transparantieregister Zorg maakt deze financiële banden inzichtelijk voor het brede publiek.

Nieuwsbericht

Transparantieregister Zorg in 2022 kenmerkt zich door groei

Het Transparantieregister Zorg laat zien dat in 2022 voor 86 miljoen euro is geïnvesteerd in samenwerking tussen leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en zorgaanbieders, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Hiernaast is de doorzoekbaarheid van het register verbeterd, is er een onafhankelijk bestuur aangesteld en worden regels aangescherpt. Het is de verwachting dat het inzicht in financiële relaties ook komend jaar blijft groeien, al dan niet gesteund door wetgeving.

Lees meer