NL | EN

Artsen, apothekers, verpleegkundigen, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en dierenartsen werken regelmatig samen met leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische technologie. Dat leidt tot nieuwe en betere (dier)geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en behandelmethoden. En tot beter inzicht in de behoeften van patiënten. Soms ontvangen deze zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties een vergoeding voor hun medewerking. Het Transparantieregister Zorg maakt deze financiële banden inzichtelijk voor het brede publiek.

Nieuwsbericht

Transparantieregister Zorg 2023 gegroeid en verbeterd

In 2023 is in totaal voor € 94 miljoen aan financiële relaties gemeld in het Transparantieregister Zorg (TRZ). Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 2022. Het register is beter toegankelijk gemaakt door vernieuwing en uitbreiding van het zoeksysteem. Er kan nu ook op naam worden gezocht en er zijn op de website checklijsten gepubliceerd van BIG-nummers en KvK-nummers van de zorgprofessionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties die in het TRZ voorkomen.

Lees meer