NL | EN

Hoe werken we?


Gedragscodes 
De Stichting Transparantieregister Zorg verwerkt de gegevens tussen bedrijven, zorgverleners en zorginstellingen in opdracht van:
 
Bestuur
De Stichting Transparantieregister Zorg wordt bestuurd door een zelfstandig opererende secretaris, Janine Galjaard. Zij werkt bij de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG). Frederik Schutte (Brabers) is de coördinator van de stichting. 
 
Toezicht
De Stichting Transparantieregister Zorg staat onder toezicht van een Raad van Toezicht van de deelnemende koepelorganisaties. Deze Raad van Toezicht bestaat uit:
  • Frank Bongers (voorzitter)
  • Maayke Fluitman (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie/KNMP)
  • Ted van Essen (Artsenfederatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst/KNMG)
  • Carla Vos (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen/VIG)
  • Hans van Goudoever (Amsterdam UMC)
  • Henk Bakker (Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen/GMH)  
 
Website
De stichting heeft met financiële steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2012 een centrale database met webportal gebouwd. KNMG Opleiding & Registratie verwerkt de meldingen van financiële relaties aan het Transparantieregister Zorg.

Contact
Heeft u vragen over de Stichting Transparantieregister Zorg? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.