NL | EN

Laatste nieuws


Lancering Transparantieregister Zorg op 25 april 2013

22-03-2013
Den Haag – 22-03-2013. Op 25 april 2013 vindt in Dudok in Den Haag de lancering plaats van het Transparantieregister Zorg dat vanaf die dag via de website www.transparantieregister.nl te raadplegen is.

Het register is ingesteld om openheid te geven over de gelden die artsen, verpleegkundigen, physician assistents en apothekers ontvangen van farmaceutische bedrijven voor dienstverlenende activiteiten. Het Transparantieregister is een initiatief van de betrokken beroeps- en koepelorganisaties,  samenwerkend binnen de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Vertegenwoordigers van deze organisaties, alsmede directeur-generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS, drs. Leon van Halder, zullen bij de lancering aanwezig zijn. Het ministerie heeft de totstandkoming van het register financieel ondersteund en de totstandkoming van een centrale database en webportal mogelijk gemaakt. Het register wordt beheerd en gepubliceerd door de Stichting Transparantieregister Zorg.

Aanvankelijk zou de lancering plaatsvinden op 10 april. Doordat de koppeling van het register aan het BIG-register (waar de gezondheidszorgprofessionals staan ingeschreven) technisch meer tijd vergde dan verwacht, moest de datum zo’n twee weken worden uitgesteld.

Met de lancering van het register willen alle betrokkenen inzicht geven in de samenwerking tussen bedrijven en individuele medische beroepsbeoefenaren en instellingen, van belang voor verbetering van de zorg en behandelmethoden. Aan dat soort samenwerkingsverbanden zijn in bepaalde gevallen geldstromen verbonden. In het verleden is gebleken dat misverstanden of onduidelijkheid kunnen ontstaan over de aard en de doelstellingen van financiƫle relaties tussen zorgverleners en farmaceutische bedrijven.

Neem voor meer informatie contact op met Stichting Transparantieregister Zorg via het contactformulier.