NL | EN

Laatste nieuws


Privacybescherming en Transparantieregister Zorg
30-07-2021
De Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch over wetsvoorstel openbaar Transparantieregister zorg.  Geldt deze kritiek ook voor het huidige Transparantieregister Zorg dat op basis van zelfregulering is opgezet? Het antwoord op deze vraag is nee; het huidige Transparantieregister Zorg verschilt van het register dat met het wetsvoorstel wordt voorgesteld.
Lees meer

Het Transparantieregister Zorg in 2020
21-07-2021
Het aantal financiĆ«le relaties tussen individuele zorgprofessionals en farmaceuten en leveranciers van medische hulpmiddelen is in 2020 gehalveerd. Dit komt door de coronacrisis. De vergoedingen die werden betaald ten behoeve van nascholingen en samenkomsten daalden door de coronabeperkingen met 70% ten opzichte van 2019. Toch is het totaalbedrag van € 81 miljoen vergelijkbaar met andere jaren.
Lees meer

Brief aan informateur over wetsvoorstel Transparantieregister Zorg
16-07-2021
Stichting Transparantieregister Zorg heeft in samenwerking met CGR en GMH een brief gestuurd naar de informateur over het wetsvoorstel Transparantieregister Zorg. Daarin wordt gewezen op de uitvoeringsbezwaren van dit wetsvoorstel, de hoge administratieve lasten en inbreuk op privacy die het wetsvoorstel voor zorgprofessionals met zich meebrengt en de negatieve effecten op de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het bedrijfsleven.
Lees meer