NL | EN

Laatste nieuws


TRZ onderzoekt bevindingen van Nieuwsuur en komt met verbeterplan
20-09-2022
Het Transparantieregister Zorg (TRZ) komt naar aanleiding van de berichtgeving van Nieuwsuur met een plan om het register te verbeteren. In het register vermelden medische bedrijven hun financiële relaties met zorgprofessionals en zorginstellingen. Het doel van het TRZ is het publiek de mogelijkheid te geven op te zoeken welke samenwerkingen zijn zorgprofessional of zorginstelling hebben met medische bedrijven.
Lees meer

Onderzoek Nieuwsuur naar Transparantieregister Zorg
15-09-2022
Deze week besteedt Nieuwsuur aandacht aan de financiële banden tussen artsen en medische bedrijven. Hierbij hebben ze ook onderzoek gedaan naar het Transparantieregister Zorg (TRZ). In aanloop naar deze uitzending heeft het Transparantieregister Zorg (TRZ) intensief contact gehad met Nieuwsuur en op 6 september uitgebreid op vragen van Nieuwsuur gereageerd. Zie de gestelde vragen en onze antwoorden. Nieuwsuur heeft in haar berichtgeving ook een verantwoording gepubliceerd, waarin onze reactie ontbrak. Wij hebben Nieuwsuur inmiddels verzocht alsnog onze reactie in dit bericht op te nemen.
Lees meer

Het Transparantieregister Zorg in 2021
15-07-2022
De totale waarde van gemelde financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties enerzijds en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen anderzijds was in 2021 ongeveer even hoog als in 2020. In totaal ging het vorig jaar om ruim € 83 miljoen.
Lees meer

Minister Kuipers (VWS) over Transparantieregister Zorg: zelfregulering functioneert goed
01-02-2022
Minister Ernst Kuipers (VWS) heeft op 31 januari 2022 het evaluatierapport van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) over de doeltreffendheid en de effecten van het Transparantieregister Zorg (TRZ) in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze evaluatie wordt jaarlijks uitgevoerd. 
 
De conclusies van het IVM zijn overwegend positief en minister Kuipers neemt de conclusie over dat het TRZ doeltreffend en effectief werkt. Stichting TRZ is verheugd dat minister Kuipers op basis hiervan onderschrijft dat de zelfregulering goed functioneert. Lees hier meer over de conclusies van het IVM:
Lees meer