NL | EN

Laatste nieuws


Goede evaluatie Transparantieregister Zorg
16-12-2019
“Uit de evaluatie blijkt dat het TRZ op hooflijnen goed functioneert en doeltreffend is, maar dat ook verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Het TRZ levert een belangrijke bijdrage aan de transparantie van financiële relaties in de zorg in Nederland. Ik heb waardering voor de inspanningen die door de bij het TRZ aangesloten partijen zijn geleverd. Ik roep deze partijen op om de aanbevelingen van het IVM ter harte te nemen, zodat daardoor het TRZ ook door het algemene publiek vaker geraadpleegd gaat worden.”
Lees meer

Transparantieregister Zorg 2018
29-07-2019
Het Transparantieregister Zorg publiceert vandaag de jaarcijfers over financiële relaties van leveranciers met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Het aantal meldende bedrijven steeg in 2018 naar 152, een toename van 20%.
Lees meer

Reactie op consultatie initiatiefwetsvoorstel Transparantieregister Zorg
12-06-2019
De Stichting Transparantieregister Zorg heeft deze reactie ingediend op het initiatiefwetsvoorstel Wet Transparantieregister Zorg.
Lees meer

Initiatief wetsvoorstel Transparantieregister Zorg
30-04-2019
Op 30 april 2019 is het initiatief wetsvoorstel Transparantieregister Zorg ter consultatie voorgelegd. Met het wetsvoorstel wordt de verplichting voor leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen om financiële relaties met zorgprofessionals en patiëntenorganisaties te melden aan het Transparantieregister Zorg, wettelijk verankerd.
 
Lees meer