NL | EN

Publicaties


Het Transparantieregister Zorg in 2021
15-07-2022
De totale waarde van gemelde financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties enerzijds en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen anderzijds was in 2021 ongeveer even hoog als in 2020. In totaal ging het vorig jaar om ruim € 83 miljoen.
Lees meer

Minister Kuipers (VWS) over Transparantieregister Zorg: zelfregulering functioneert goed
01-02-2022
Minister Ernst Kuipers (VWS) heeft op 31 januari 2022 het evaluatierapport van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) over de doeltreffendheid en de effecten van het Transparantieregister Zorg (TRZ) in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze evaluatie wordt jaarlijks uitgevoerd. 
 
De conclusies van het IVM zijn overwegend positief en minister Kuipers neemt de conclusie over dat het TRZ doeltreffend en effectief werkt. Stichting TRZ is verheugd dat minister Kuipers op basis hiervan onderschrijft dat de zelfregulering goed functioneert. Lees hier meer over de conclusies van het IVM:
Lees meer

Privacybescherming en Transparantieregister Zorg
30-07-2021
De Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch over wetsvoorstel openbaar Transparantieregister zorg.  Geldt deze kritiek ook voor het huidige Transparantieregister Zorg dat op basis van zelfregulering is opgezet? Het antwoord op deze vraag is nee; het huidige Transparantieregister Zorg verschilt van het register dat met het wetsvoorstel wordt voorgesteld.
Lees meer

Het Transparantieregister Zorg in 2020
21-07-2021
Het aantal financiële relaties tussen individuele zorgprofessionals en farmaceuten en leveranciers van medische hulpmiddelen is in 2020 gehalveerd. Dit komt door de coronacrisis. De vergoedingen die werden betaald ten behoeve van nascholingen en samenkomsten daalden door de coronabeperkingen met 70% ten opzichte van 2019. Toch is het totaalbedrag van € 81 miljoen vergelijkbaar met andere jaren.
Lees meer

Brief aan informateur over wetsvoorstel Transparantieregister Zorg
16-07-2021
Stichting Transparantieregister Zorg heeft in samenwerking met CGR en GMH een brief gestuurd naar de informateur over het wetsvoorstel Transparantieregister Zorg. Daarin wordt gewezen op de uitvoeringsbezwaren van dit wetsvoorstel, de hoge administratieve lasten en inbreuk op privacy die het wetsvoorstel voor zorgprofessionals met zich meebrengt en de negatieve effecten op de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het bedrijfsleven.
Lees meer

Het Transparantieregister Zorg in 2019
28-07-2020
De financiële relaties in de zorgsector over 2019 staan sinds vandaag op de volledig vernieuwde website van Transparantieregister Zorg. De relaties tussen leveranciers van (dier)geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties laten ten opzichte van 2018 weer een lichte stijging zien. Het aantal bedrijven dat zijn relaties meldt bij het register steeg met 8% procent naar 168. 
 
Lees meer

Goede evaluatie Transparantieregister Zorg
16-12-2019
“Uit de evaluatie blijkt dat het TRZ op hooflijnen goed functioneert en doeltreffend is, maar dat ook verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Het TRZ levert een belangrijke bijdrage aan de transparantie van financiële relaties in de zorg in Nederland. Ik heb waardering voor de inspanningen die door de bij het TRZ aangesloten partijen zijn geleverd. Ik roep deze partijen op om de aanbevelingen van het IVM ter harte te nemen, zodat daardoor het TRZ ook door het algemene publiek vaker geraadpleegd gaat worden.”
Lees meer