NL | EN

Laatste nieuws


Goede evaluatie Transparantieregister Zorg

16-12-2019
Evaluatierapport Transparantieregister Zorg van Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

“Uit de evaluatie blijkt dat het TRZ op hooflijnen goed functioneert en doeltreffend is, maar dat ook verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Het TRZ levert een belangrijke bijdrage aan de transparantie van financiĆ«le relaties in de zorg in Nederland. Ik heb waardering voor de inspanningen die door de bij het TRZ aangesloten partijen zijn geleverd. Ik roep deze partijen op om de aanbevelingen van het IVM ter harte te nemen, zodat daardoor het TRZ ook door het algemene publiek vaker geraadpleegd gaat worden.”
 
Deze conclusie trekt de minister voor Medische Zorg in zijn brief van 13 december 2019 aan de Tweede Kamer met betrekking tot de door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) verrichte evaluatie van het Transparantieregister Zorg (TRZ).  Het IVM concludeert dat de gegevens in het TRZ volledig en juist zijn volgens de normen van de CGR. Het TRZ heeft verder geringe effecten op het publiek, geneesmiddelenbedrijven en zorgaanbieders.
 
Het IVM doet 7 concrete aanbevelingen om de website van het TRZ toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast vindt het IVM dat de transparantie verder kan worden verbeterd door uitbreiding van de toegang tot financiĆ«le relaties in het TRZ, zoals klinisch onderzoek (door koppeling met het Nederlandse trialregister), relaties onder € 500 en meer detailinformatie over sponsorrelaties met ziekenhuizen.
 
De Stichting TRZ ziet het evaluatierapport als ondersteuning van alle inspanningen. De aanbevelingen met betrekking tot toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zijn nuttig en zullen zeker ter harte worden genomen. De Stichting TRZ gaat graag met het Ministerie in overleg over de voorgestelde opties.