NL | EN

Laatste nieuws


Minister Kuipers (VWS) over Transparantieregister Zorg: zelfregulering functioneert goed

01-02-2022
Minister Ernst Kuipers (VWS) heeft op 31 januari 2022 het evaluatierapport van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) over de doeltreffendheid en de effecten van het Transparantieregister Zorg (TRZ) in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze evaluatie wordt jaarlijks uitgevoerd. 
 
De conclusies van het IVM zijn overwegend positief en minister Kuipers neemt de conclusie over dat het TRZ doeltreffend en effectief werkt. Stichting TRZ is verheugd dat minister Kuipers op basis hiervan onderschrijft dat de zelfregulering goed functioneert. Hieronder worden de conclusies van het IVM toegelicht.
 
Ten eerste onderzocht het IVM de doeltreffendheid. Meer specifiek bekeek het IVM of financiële relaties volledig, actueel en juist worden gemeld. Het IVM stelt daarover het volgende:
 
De conclusie is gerechtvaardigd dat farmaceutische en hulpmiddelbedrijven volledig, actueel en juist hun financiële relaties melden bij het TRZ conform respectievelijk de CGR en de GMH.
 
Onder doeltreffendheid vallen ook gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Alhoewel de toegankelijkheid voor informatie over zorgprofessionals goed is, doet het IVM enkele aanbevelingen om de toegankelijkheid op de website te vergroten wat betreft informatie over zorgorganisaties en patiëntenorganisaties.
 
Ten tweede onderzocht het IVM wat de effecten zijn van het TRZ. Aan de kant van partijen die financiële relaties aangaan ziet het IVM dat het TRZ niet belemmerend werkt voor bedrijven, zorgprofessionals en zorginstellingen om relaties aan te gaan die de innovatie en veiligheid ten goede komen. Aan de kant van de patiënt concludeert het IVM dat 9,6% van respondenten bekend is met het TRZ.
 
Ten derde vormden de effecten van de COVID-19 pandemie een speciaal aandachtspunt. Het IVM concludeert o.a. dat de pandemie er mogelijk toe heeft geleid dat het totaal aantal financiële relaties met zorgprofessionals is gedaald met bijna 50%. Het aantal relaties met zorginstellingen daalde met ongeveer 25%.
 
De Stichting TRZ ziet het evaluatierapport als ondersteuning van alle inspanningen en is dan ook blij met de overwegend positieve conclusies. Stichting TRZ neemt de aanbevelingen van het IVM ter harte en zal het initiatief nemen om de website nog verder te verduidelijken. Daarover gaat de Stichting TRZ graag met het Ministerie in gesprek.