NL | EN

Informatie voor bedrijven


Hoe werk ik als bedrijf met het Transparantieregister Zorg?
U heeft samengewerkt met een zorgverlener, zorginstelling of patiëntenorganisatie in Nederland. Een arts heeft bijvoorbeeld een lezing voor u gegeven, u heeft samengewerkt aan een zorgproject of u heeft een wetenschappelijk uitgave gesponsord. Heeft u daarvoor een vergoeding van minimaal € 500 per jaar betaald? Dan bent u volgens de gedragsregels verplicht deze financiële relaties te melden aan het Transparantieregister Zorg.
 
Elk jaar in juli worden de financiële banden tussen leveranciers van (dier)geneesmiddelen of medische hulpmiddelen en zorgverleners, zorginstellingen of patiëntenorganisaties openbaar gemaakt. Dat gebeurt op basis van de gedragsregels van verschillende branches. U als bedrijf bent er in principe verantwoordelijk voor dat u financiële relaties meldt aan het Transparantieregister Zorg. Is uw bedrijf in het buitenland gevestigd? Dan kunt u afspreken dat de Nederlandse vestiging van uw bedrijf de relatie meldt. Of dat de zorgverlener of zorginstelling zelf deze betaalde samenwerking opgeeft.

Op tijd melden
Voor financiële relaties die u bent aangegaan gelden de volgende deadlines:
 • U kunt deze samenwerkingen vanaf januari t/m 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de relatie heeft plaatsgevonden melden aan het Transparantieregister Zorg. 
 • Tot eind juni kunnen de zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties de gegevens controleren en eventueel bezwaar maken bij een foutieve invoer. 
 • Jaarlijks worden medio juli de gegevens gepubliceerd op deze website.
 
Hoe geef ik informatie over financiële relaties door?
U kunt de financiële relaties op twee manieren doorgeven: 
 1. U kunt de gegevens handmatig invoeren via de portal.
 2. U kunt eenmalig via de portal een Excel-template uploaden in CSV-formaat. Deze template vindt u onder 'Templates'
 
Welke gegevens geef ik door?
Het Transparantieregister Zorg vraagt u de volgende gegevens aan te leveren:
 • sponsorID en sponsorKey van uw bedrijf (uitgegeven door Transparantieregister Zorg);
 • het identificatienummer (BIG-/ KvK-/registratienummer) van de ontvanger;
 • het e-mailadres van de ontvanger (zodat wij deze kunnen mailen over uw melding);
 • het nummer van het overeenkomsttype;
 • het bedrag (in hele euro's; zonder punten en komma's).
 
Wie mag de gegevens doorgeven?
Per bedrijf krijgt slechts één contactpersoon de inloggegevens. Zijn buitenlandse vestigingen van uw bedrijf financiële banden aangegaan? Dan meldt bij voorkeur de Nederlandse vestiging deze relaties. Dit kan via het account van uw Nederlandse vestiging. Geeft dit problemen? Neemt u dan contact met ons op. Heeft uw bedrijf nog geen inloggegevens van de portal? Dan kunt u zich aanmelden via ons aanmeldformulier

Wat zijn de kosten van uw melding?
U betaalt kosten voor het opnemen van financiële relaties in het register:
 • Er geldt een basisbedrag van €200.
 • Afhankelijk van het aantal gemelde financiële relaties in het voorafgaande jaar wordt u ingedeeld in een categorie met de volgende bijdrage:
 
Categorie
 
Aantal gemelde
financiële relaties
Bijdrage
A 1 t/m 19 €150
B 20 t/m 49 €500
C 50 t/m 99 €1.000
D 100 t/m 250 €2.250
E 250 t/m 499 €4.500
F 500 t/m 999 €8.500
G 1000 e.v. €11.000

Hoe kunnen zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties bezwaar maken?
Zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties kunnen via de portal bezwaar maken tegen foutieve invoeren. U krijgt daarvan via de portal een melding. In overleg met de zorgverlener, zorginstelling of patiëntenorganisatie kunt u de gegevens vervolgens corrigeren. U doet dat handmatig in de portal. Als u en de zorgverlener of zorginstelling het niet eens zijn over de vermelding, neem dan contact op met het Transparantieregister Zorg.

Meer weten over de transparantieregeling?
Meer informatie over het hoe en waarom van de transparantieregeling vindt u op de websites van de: