NL | EN

Laatste nieuws


Het Transparantieregister Zorg in 2021

15-07-2022

Financiële relaties binnen zorg stabiliseren in 2021


De totale waarde van gemelde financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties enerzijds en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen anderzijds was in 2021 ongeveer even hoog als in 2020. In totaal ging het vorig jaar om ruim € 83 miljoen. 

Dat blijkt uit de nieuwe jaarcijfers van de Stichting Transparantieregister Zorg. Het Transparantieregister heeft het raadplegen van het register makkelijker gemaakt, door op de eigen site checklijsten te publiceren van BIG- en KvK-nummers die in het register voorkomen. Dit is in lijn met het doel van het register en conform de AVG. Op deze lijsten staan geen persoonsgegevens of inhoudelijke details over de financiële relatie. Daarvoor dient het register zelf te worden geraadpleegd.

Coronabeperkingen

Bij de gemelde financiële relaties gaat het bijvoorbeeld om bijdragen aan zorgprojecten van zorginstellingen, vergoedingen voor lezingen aan artsen en bijdragen aan nascholingen en andere bijeenkomsten die vooral zien op kennisoverdracht. Vanwege coronabeperkingen waren er de afgelopen twee jaar veel minder van dergelijke bijeenkomsten dan normaal, hetgeen ook blijkt uit de cijfers.

Meldende bedrijven

Van de € 83 miljoen werd € 55 miljoen betaald door geneesmiddelenbedrijven en € 28 miljoen door leveranciers van medische hulpmiddelen. Voor de geneesmiddelensector betekent dit een daling van ruim 8%, voor de medische hulpmiddelen een stijging van 30%. Deze stijging is het gevolg van een uitbreiding van de verplichting tot melden in de Gedragscode medische hulpmiddelen (GMH). Het aantal meldende geneesmiddelenbedrijven bleef gelijk op 97, terwijl het aantal meldende leveranciers van medische hulpmiddelen toenam van 64 naar 76.

Aantal relaties

Het aantal financiële relaties van bedrijven met individuele zorgverleners nam in 2021 toe met 13%, maar dit is nog steeds aanzienlijk minder dan voor de coronacrisis. Het aantal relaties met zorginstellingen nam 4% toe, maar is ook nog steeds lager dan voor de coronacrisis.

Goede beoordeling

Het register is ingericht voor gebruik door patiënten, die kunnen opzoeken of hun eigen arts of zorginstelling banden heeft met leveranciers van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. De werking van het register wordt ieder jaar in opdracht van VWS onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksbureau (het Instituut Verantwoord Medicijngebruik)en tot op heden als zeer goed beoordeeld. Lees hier de eerdere rapporten

Infographic-Kengetallen.png

Klik hier om het Register te raadplegen

Klik hier voor de kengetallen van 2021

Klik hier voor nieuwsbericht CGR  

Klik hier voor nieuwsbericht GMH