NL | EN

Uitleg overeenkomsttype geneesmiddelen16: Dienstverlening onkosten
De onkosten die in het kader van een dienstverlening daadwerkelijk zijn gemaakt door de verlener van de diensten, zoals reiskosten of dinerkosten. 

17: Dienstverlening honorarium
Het honorarium dat is vergoed voor geleverde diensten voor bijvoorbeeld consultancy werkzaamheden, deelname aan adviesraden of het optreden als spreker. Deze categorie is ingevoerd per 1 januari 2018 en betreft een samenvoeging van overeenkomsttypen 11 t/m 15 die betrekking hadden op de honorariumcomponent van dienstverlening, met name: dienstverlening consultancy, dienstverlening adviesraad, dienstverlening spreker, dienstverlening niet-WMO-plichtig onderzoek en dienstverlening overig.

21: Sponsoring samenkomst
Sponsoring van een wetenschappelijke samenkomst waarbij de organisator een samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren is (bijvoorbeeld een wetenschappelijke vereniging).
 
22: Sponsoring project
Sponsoring van innovatieve en/of kwaliteitsverbeterende activiteiten die een directe of indirecte verbetering van zorg aan patiƫnten of de bevordering van de medische wetenschap ten doel hebben en niet (volledig) op andere reguliere wijze worden gefinancierd.

23: Vergoeding gastvrijheid
Vergoeding van reis-, verbijf- en inschrijvingskosten aan individuele beroepsbeoefenaren, met uitzondering van gastvrijheid die beperkt is tot eten en drinken tijdens een samenkomst die door de vergunninghouder zelf is georganiseerd.