NL | EN

Uitleg overeenkomsttype GMH17: Dienstverlening honorarium
Het honorarium dat aan een arts is toe te rekenen voor dienstverlening (artikel 13 en 14 GMH Code, denk aan consultancy werkzaamheden, deelname aan adviesraden of optreden als spreker).
NB: onkostenvergoeding hoeft niet te worden gemeld.

21: Sponsoring organisator bijeenkomst
Sponsoring van een door een derde onafhankelijke partij georganiseerde bijeenkomst (artikel 9 GMH Code, denk aan een congres van een wetenschappelijke vereniging).
NB: het is niet relevant of daar een bepaalde tegenprestatie tegenover staat (bijv. standruimte).
 
22: Sponsoring project
Sponsoring van projecten/activiteiten (artikel 15 en 16 GMH Code, denk aan een financiƫle bijdrage aan een kwaliteitsverbeterend project in een ziekenhuis).
NB: sponsoring van bijeenkomsten vallen onder gastvrijheid en moeten worden gemeld onder code 21.

23: Vergoeding/verlening gastvrijheid aan individuele artsen bij bijeenkomsten
Vergoeding of het voor rekening nemen van kosten voor gastvrijheid (reis-, verbijf- en eventuele inschrijvingskosten) ten behoeve van individuele artsen bij bijeenkomsten, ongeacht door wie de bijeenkomst is georganiseerd (art. 9,10 of 11 GMH Code).
NB: Vergoeding/verlening van gastvrijheid bij bijeenkomsten in de zin van artikel 12 GMH Code hoeft niet te worden gemeld.