NL | EN

Publications


Het Transparantieregister Zorg in 2022
25-07-2023
Het Transparantieregister Zorg laat zien dat in 2022 voor 86 miljoen euro is geïnvesteerd in samenwerking tussen leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en zorgaanbieders, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Hiernaast is de doorzoekbaarheid van het register verbeterd, is er een onafhankelijk bestuur aangesteld en worden regels aangescherpt. Het is de verwachting dat het inzicht in financiële relaties ook komend jaar blijft groeien, al dan niet gesteund door wetgeving.
Lees meer

TRZ onderzoekt bevindingen van Nieuwsuur en komt met verbeterplan
20-09-2022
Het Transparantieregister Zorg (TRZ) komt naar aanleiding van de berichtgeving van Nieuwsuur met een plan om het register te verbeteren. In het register vermelden medische bedrijven hun financiële relaties met zorgprofessionals en zorginstellingen. Het doel van het TRZ is het publiek de mogelijkheid te geven op te zoeken welke samenwerkingen zijn zorgprofessional of zorginstelling hebben met medische bedrijven.
Lees meer

Onderzoek Nieuwsuur naar Transparantieregister Zorg
15-09-2022
Deze week besteedt Nieuwsuur aandacht aan de financiële banden tussen artsen en medische bedrijven. Hierbij hebben ze ook onderzoek gedaan naar het Transparantieregister Zorg (TRZ). In aanloop naar deze uitzending heeft het Transparantieregister Zorg (TRZ) intensief contact gehad met Nieuwsuur en op 6 september uitgebreid op vragen van Nieuwsuur gereageerd. Zie de gestelde vragen en onze antwoorden. Nieuwsuur heeft in haar berichtgeving ook een verantwoording gepubliceerd, waarin onze reactie ontbrak. Wij hebben Nieuwsuur inmiddels verzocht alsnog onze reactie in dit bericht op te nemen.
Lees meer

Het Transparantieregister Zorg in 2021
15-07-2022
De totale waarde van gemelde financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties enerzijds en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen anderzijds was in 2021 ongeveer even hoog als in 2020. In totaal ging het vorig jaar om ruim € 83 miljoen.
Lees meer

Minister Kuipers (VWS) over Transparantieregister Zorg: zelfregulering functioneert goed
01-02-2022
Minister Ernst Kuipers (VWS) heeft op 31 januari 2022 het evaluatierapport van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) over de doeltreffendheid en de effecten van het Transparantieregister Zorg (TRZ) in 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze evaluatie wordt jaarlijks uitgevoerd. 
 
De conclusies van het IVM zijn overwegend positief en minister Kuipers neemt de conclusie over dat het TRZ doeltreffend en effectief werkt. Stichting TRZ is verheugd dat minister Kuipers op basis hiervan onderschrijft dat de zelfregulering goed functioneert. Lees hier meer over de conclusies van het IVM:
Lees meer

Privacybescherming en Transparantieregister Zorg
30-07-2021
De Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch over wetsvoorstel openbaar Transparantieregister zorg.  Geldt deze kritiek ook voor het huidige Transparantieregister Zorg dat op basis van zelfregulering is opgezet? Het antwoord op deze vraag is nee; het huidige Transparantieregister Zorg verschilt van het register dat met het wetsvoorstel wordt voorgesteld.
Lees meer

Het Transparantieregister Zorg in 2020
21-07-2021
Het aantal financiële relaties tussen individuele zorgprofessionals en farmaceuten en leveranciers van medische hulpmiddelen is in 2020 gehalveerd. Dit komt door de coronacrisis. De vergoedingen die werden betaald ten behoeve van nascholingen en samenkomsten daalden door de coronabeperkingen met 70% ten opzichte van 2019. Toch is het totaalbedrag van € 81 miljoen vergelijkbaar met andere jaren.
Lees meer